Szanowni Państwo

W Willi Wolność w okresie pandemii koronawirusa będą obowiązywały następujące zasady:

·         w każdym pokoju zapewnimy mydło antybakteryjne w płynie podobnie w toaletach ogólnodostępnych;

·         obsługa będzie wyposażona w maseczki oraz rękawice ochronne i będzie ich używała w każdym miejscu w obiekcie;

·         każdy pokój przed przyjazdem Gości będzie dezynfekowany i ozonowany;

·         nie realizujemy usługi sprzątania (serwisu)  w pokojach zajętych przez Gości, Goście we własnym zakresie usuwają smieci z pokoi w trakcie pobytu;

·         na recepcji oraz w miejscu serwowania posiłków zapewnimy dostęp do płynu dezynfekcyjnego, konieczne jest przy każdorazowym wejściu do jadalni odkażenie rąk;

·         przebywanie w naszym obiekcie w miejscach ogólnodostępnych takich jak recepcja, jadalnia, itp. jest możliwe tylko przy założeniu osłony na nos i usta;

·         stoliki w jadalni są odsunięte od siebie na odległość min. 2 m i posiadają max 4 miejsca, 

·         do jadalni może wejść tylko tyle osób ile jest stolików przy założeniu, że przy jednym stoliku mogą siedzieć tylko osoby zamieszkujące ten sam pokój hotelowy;

·         obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia z jadalni naczyń, sztućców, posiłków, napoi;

·         wszystkie potrawy będą przygotowywane z zachowaniem wszelkich norm obowiązujących w okresie pandemii;

 

 

 Na podstawie „ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa” na podstawie  § 8. 1. k.  Rząd RP  podjął decyzję o zamknięciu wszystkich obiektów świadczących usługi noclegowe w tym naszego Hotelu Willa Wolność w Polanicy-Zdrój i Pensjonatu Willa Wolność w Kudowie Zdrój do odwołania. W związku z powyższym nie jesteśmy w stanie  zrealizować usługi-hotelowo-gastronomicznej zamówionej przez Państwa do dnia 4 maja 2020 roku. Od dnia 4 maja 2020 roku jestesmy w pełni gotowi na śiwdczenie usług hotelowych zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 29.04.2020 roku. 

     Rezerwacje po decyzji umożliwiającej funkcjonowanie hoteli są jak najbardziej aktualne i będziemy gotowi na ich realizację przy zachowaniu odpowiednich zasad obowiązujących w okresie pandemii.

Rezerwacje, których terminy pobytu zaczynają się po 4 maja 2020 roku są jak najbardziej aktualne - jesteśmy w stanie z naszej strony wywiązać się z zamówionej przez Państwa usługi. W przypadku chęci odwołania rezerwacji po 4 maja 2020 roku nie jest możliwy zwrot wpłaconego zadatku, jednakże mając na uwadze trudności związane z pandemią koronawisusa proponujemy Panstwu przeniesienie rezerwacji na inny dogodny termin. 

     Ponadto nawiązując do uchwalenia „USTAWY z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, a w szczególności powołując się na Art. 15k. tejże Ustawy proponujemy Państwu przeniesienie rezerwacji na inny dogodny termin zgodnie z art.15k. ust. 2 czyli w przeciągu roku od dnia, w na który została zamówiona rezerwacja, oczywiście wpłacona kwota zostanie w 100% zaliczona na poczet przesuniętego pobytu.

W przypadku nie wyrażenia przez Państwa zgody na przeniesienie rezerwacji możliwe jest zwrócenie zadatku zgodnie z art. 15k. ust. 1 czyli po upływie 180 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od zawartej umowy, czyli po pisemnej lub mailowej informacji o podjętej decyzji w związku z niniejsza wiadomością.

W przypadku rezerwacji w:

Pensjonacie Willa Wolność w Kudowie-Zdrój prosimy o informacje na adres mailowy: biuro@willawolnosc.pl

Hotelu Willa Wolność w Polanicy-Zdrój prosimy o informację na adres mailowy: recepcja@willawolnosc.eu

lub drogą korespondencyjną na adres:

Terapia i Turystyka sp. z o.o.

Pl. Solny 14/3

50-062 Wrocław

Z dopiskiem jakiego obiektu dotyczy rezerwacja.

 

Życzymy Państwu dobrego zdrowia

 

Jacek Szaraniec

Prezes Zarządu

Terapia i Turystyka sp. z o.o.

create: RobKos.pl